Om staden Halmstad

Halmstads historia

Halmstad har en rik historia och är en stad med gamla anor. Under stora delar av historian har staden varit dansk. Staden blev svensk på riktigt först under mitten av 1600-talet.
Läs mer

Näringslivet i Halmstad

Halmstad började utvecklas som en industristad under första halvan av 1800-talet. År 1823 etablerade sig stadens första stora industri i staden, Wallbergs Fabriks AB. Ett tiotal år senare slog Appeltoffska bryggeriet, dagens Krönleins, upp sina portar.
Läs mer

Sevärdheter i Halmstad

Halmstad är en gammal och anrik stad. Dock har mycket av de gamla byggnaderna i staden rivits eller brunnit upp genom åren. Det finns därför inte så många gamla byggnader kvar från stadens medeltida historia.
Läs mer

Sport och föreningsliv i Halmstad

Halmstad är en stad med ett stort och brett föreningsliv. Kommunen erbjuder stöd till föreningar i form av ekonomiska bidrag, arrangemangsstöd, rådgivning och service.
Läs mer